Onze uitvaartleiders


Onze uitvaartverzorgster mevrouw Annet Weisbeek  mag per 1 mei 2023 de titel RU (Register uitvaartverzorg(st)er) achter haar naam gebruiken. Dat ziet er dan als volgt uit:


mevrouw A. Weisbeek-van der Heide RU


De titel RU is een beschermde titel, die is gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau. Alleen Register Uitvaartverzorg(st)ers mogen deze titel gebruiken.

Under Construction

Nadere informatie volgt