Het bestuur

Onze visie en manier van werken

Het bestuur van de uitvaartvereniging St. Joseph bestaat uit vijf personen.

Bestuurssamenstelling
voorzitter                   :    mevrouw Marga Tieben-Drenth
secretaris                   :    mevrouw Ellen Schnieders
ledenadministratie   :    mevrouw Rijnmara Schnieders-Klijmij
penningmeester       :    de heer Erik Weinans
bestuurslid                :    mevrouw Tineke Schuten
               
 
Het Uitvaartcentrum heeft vrijwilligers en medewerkers in loondienst. Tevens maakt men gebruik van diensten waar nodig van UGNA.