Algemene ledenvergadering Uitvaartvereniging St. Joseph Zandberg


Als u wilt aanschuiven vragen we u om u digitaal aan te melden bij: ledenadministratie@uitvaartstjosephzandberg.nl

De agenda voor de jaarvergadering vindt u in de bijlage.

Datum jaarvergadering    : woensdag 16 juni 2021

Tijd                                   : inloop 19.30 uur, start 20.00 uur

Plaats                               : Parcival, Kerklaan 20 Zandberg


No comments

Leave a comment